1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Latest

  • nfe narathiwat

    ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

  • contact me

    ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์

01 ธันวาคม 2014

เขียนโดย Admin

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

500x200ramadan

2-3-2558 12-18-59
tiutionvisaitat nfenara2558
logoPRBsamruat kharuphan
icon1213     trainBranNfe

logoPRB

   

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิเทศ
13/07/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมจัดมหกรรมอาชีพ
09/07/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมจัดมหกรรมอาชีพ
09/07/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมบรรณาธิการการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
09/07/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จัง [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสปรับปรุงพื้นที่สวนสำนักงาน
08/07/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.นิเทศการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดขั้นพื้นฐาน
08/07/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.น [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน อำเภอจะแนะ
07/07/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมแสวงหาความร่วมมือการบูรณาการการร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมโครงการวิชาชีพระยะสั้นจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 /2558
07/07/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศ [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต9 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการทักษะชีวิต เริ่อง อาหารฮาลาลและการถือศิลอด
09/06/2015
article thumbnail

9 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง8 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัตการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
08/06/2015
article thumbnail

8 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโ [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานวันที่ 4~5 มิถุนายน 2558 อบรมพัฒนาครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนใต้
08/06/2015
article thumbnail

วันที่ 4~5 มิถุนายน 2558 อบรมพัฒนาครูอาส [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนถ่ายทำรายการ อาสาหาเรื่องน่ารู้ ททบ5
03/06/2015
article thumbnail

ถ่ายทำรายการ อาสาหาเรื่องน่ารู้ ท [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน28 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการเปิดเวทีปรองดอง สมานฉันท์ ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
03/06/2015
article thumbnail

28 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ3 - 5 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดค่ายค่านิยมหลัก 12 ประการ
03/06/2015
article thumbnail

3 - 5 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัด [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมยุวกาชาดหลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด 1718 27,28,29,30,31พฤษภาคม 2558
02/06/2015
article thumbnail

อบรมยุวกาชาดหลักสูตร ผู้นำยุวกาชา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต25 - 27 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือและค่านิยม 12 ประการ ณ กองร้อยตำรวจตระเ
02/06/2015
article thumbnail

25 - 27 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัด [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาสมานิเทศติดตามการก่อสร้างห้องสมุดจะแนะ
13/07/2015
article thumbnail

                                วันที่ 6 กรกฏ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมปันหนังสือดีให้น้อง
13/07/2015
article thumbnail

                             ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 28 มิถุนายน 2558 สอบภาษามลายูถิ่น ณ กองร้อย ทพ 4605 บ้านไอร์ซือเร๊ะ ต.ช้างเผือก
13/07/2015
article thumbnail

                              ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 18 มิถุนายน นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน.อำเภอระแงะมานิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV
13/07/2015
article thumbnail

                     นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาทผอ.กศน.อำเภอจะแนะและคณะเยี่ยมผู้สูงอายุแต่ล
08/06/2015
article thumbnail

                        ว่าที่ร้อยโทประว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โครงการเปิดโลกเรียนรู้ "สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน"
08/06/2015
article thumbnail

                           กศน.อำเภอจะแนะไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
02/06/2015
article thumbnail

                        กศน.อำเภอจะแนะเข้ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะ อบรมพัฒนาครู กศน. เพื่อการพัฒนาครู โดยใช้สื่อ ETV
02/06/2015
article thumbnail

                         บุคลากรของ กศน.อำ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
20/07/2015
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "เข้าร่วมอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่"
20/07/2015
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน"
14/07/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "นิเทศวิชาชีพตัดเย็ยเสือผ้า"
07/07/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "เยี่ยมสนามสอบเทียบระดับการศึกษาพื้นฐาน ม.6 ใน 8เดือน"
07/07/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "เปิดวิชาชีพ สานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก"
07/07/2015
article thumbnail


นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ประชุมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
07/07/2015
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "อบรมพัฒนา ครู กศน. หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ผ่านสื่อ ETV13"
06/07/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการคณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 16
15/07/2015
article thumbnail

คณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
13/07/2015
article thumbnail

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการคณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 15
13/07/2015
article thumbnail

คณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลสุคิริน
10/07/2015
article thumbnail

นายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลสุคิริน
09/07/2015
article thumbnail

นายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิริ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางจิรัชยา มามะ ครู กศน.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลภูเขาทอง
09/07/2015
article thumbnail

นางจิรัชยา มามะ ครู กศน.อำเภอสุคิร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครู กศน.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอน นักศึกษา ปอเนาะมูฮำมาดีศึก
09/07/2015
article thumbnail

นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครู กศน.อำ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการคณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 14
09/07/2015
article thumbnail

คณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมก [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอแว้งนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
14/07/2015
article thumbnail

         กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร  ศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปี 2558
14/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร  ศรีระ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้งรับชม ETV ครั้งที่ 15
13/07/2015
article thumbnail

          กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร  ศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมประชุมแสวงหาความร่วมมือการบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมโครงการวิชาชีพระยะสั้น
10/07/2015
article thumbnail

          กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร   [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง อบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ
10/07/2015
article thumbnail

      กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรี [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้งรับชม ETV ครั้งที่ 14
09/07/2015
article thumbnail

         กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร  ศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้งรับชม ETV ครั้งที่ 13
09/07/2015
article thumbnail

          กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร   [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้งรับชม ETV ครั้งที่ 12
09/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้งรับชม ETV ครั้งที่ 12          [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอรือเสาะ รับชม ETV ครั้งที่ 10
24/06/2015
article thumbnail

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายรังสรรค์ เล็ง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการอำเภอรือเสาะ พร้อม กศน.อำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดโครงการ ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
23/06/2015
article thumbnail

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 นายรังสรรค์ เล็ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะขอแสดงความยินดีกับ นายอาดีลัน เจ๊ะแมง นักศึกษา กศน.อำเภอรือเสาะ
23/06/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์  เล็งฮะ ผู้อำนวยการกศน. [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
09/06/2015
article thumbnail

 วันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายรังสรร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำอรือเสาะจัดโครงการเวทีปรองดองและสมานฉันท์ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558
29/05/2015
article thumbnail

วันที่  28  พฤษภาคม  2558 นายรังสรรค์ [ ... ]


ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการเสริมสสร้างภาษาภาษาสันติสุข กิจกรรมสอนมลายู
25/05/2015
article thumbnail

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายรังสรรค์ เล็งฮ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการอบรมพัฒนาชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมเวทีสานสร้างความรักในโครการสตรีหัวใจแกร่ง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 58 นายรังสรร [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
29/07/2015
article thumbnail

         นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
06/07/2015
article thumbnail

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ.จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมอาชีพที่ยั่งยืน
18/06/2015
article thumbnail

นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน.พร้อมทั้งบุคลา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
18/06/2015
article thumbnail

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 น [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
18/06/2015
article thumbnail

          นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ ได [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องพระราชดำริ
12/06/2015
article thumbnail

      วันที่12 มิถุนายน 2558 นายมนพ ขวัญด [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอระแงะ ประจำปี 2558
11/06/2015
article thumbnail

            นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ  [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2558
22/05/2015
article thumbnail

                   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2 [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการรับชม ETV ครั้งที่ 15
10/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ
10/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน
08/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการรับชม ETV ครั้งที่14
08/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการส่งหนังสือและเยี่ยมเยี่ยนบุคลากร กศน.อ.บาเจาะ
08/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการมอบอินทผาลัมให้บาบอในสถาบันศึกษาปอเนาะ
08/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการรับชม ETV ครั้งที่ 13
08/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
06/07/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาคหนังสือน่าอ่าน จาก ชป.กร.102 วัดอุไรรัตนราม
23/12/2014
article thumbnail

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
18/12/2014
article thumbnail

นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจา [ ... ]


ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

head nattapong-web
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
rong nrw
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

ระบบงาน

 

banner-eoffice
 banner money-bank
e-citizen2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวาน73
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้85
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว761
mod_vvisit_counterเดือนนี้158
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4027
mod_vvisit_counterAll days28288

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.167.126.229
,
Today: ส.ค. 02, 2015