1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Latest

 • nfe narathiwat

  ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

 • contact me

  ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์

01 ธันวาคม 2014

เขียนโดย Admin

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 
   

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28/01/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้า [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเรียนรู้การใช้งานระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
28/01/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเรีย [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
26/01/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดป [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินการประดับธงตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
23/01/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเน [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME
15/01/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้า [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสคึกคักนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. 'ผัดหมี่' กระทะ แจกฟรีในโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กศน.จังหวัดนราธิวาส
12/01/2015
article thumbnail

คึกคักนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลข [ ... ]


ข่าวด่วน คสช.สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
12/01/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเน [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
07/01/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้า [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

Copy of ผ.5-การส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาคหนังสือน่าอ่าน จาก ชป.กร.102 วัดอุไรรัตนราม
23/12/2014
article thumbnail

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัด [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "จัดให้บริการอำเภอเคลื่อนที่ "
28/01/2015
article thumbnail

  นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วม"พิธีสวนสนามและปฏิญานตนของยุวกาชาด"
28/01/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมค่านิยม12ประการ
27/01/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อ.เมืองนราธิวาส นิเทศการจัดสอนอาชีพเสริมสวย กศน.ต.บางนาค
27/01/2015
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามงาน
27/01/2015
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน. อำเภอเมืองนราธิวาส เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
26/01/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ"
26/01/2015
article thumbnail

"ประชุมแทนหัวหน้าส่วนราชการ"
นายณร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "สอนวิชาชีพช่างทำผม"
26/01/2015
article thumbnail


กศน.สอนวิชาชีพช่างทำผม
กศน.อ.เมืองนร [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ
20/01/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการฝึ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีวันครู
20/01/2015
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่ว [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู
20/01/2015
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมทำบ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน ร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
13/01/2015
article thumbnail

             กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมกิ [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง
13/01/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการสต [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ฯ
12/01/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการพัฒนา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
06/01/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอสุคิริน
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีมอบ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์. ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกิจกรรม วันครู
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการโครงการค่าย " เยาวชนใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ"
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานอบรมบุคลากร กศน.ภาคใต้ หลักสูตรการเงินและพัสดุ
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนิเทศงานการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเสวนากาแฟยามเช้า
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ และบุคลากร กศน.แว [ ... ]


Copy of ผ.5-ห้องสมุดประชาชนวันเด็กแห่งชาติ
19/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ
28/01/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายรังสรรค์  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะร่วมต้อนรับนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะคนใหม่
26/01/2015
article thumbnail

วันนี้ (๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘) นายรังสรรค์ เล็งฮ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วม กิจกรรมวันครู ๒๕๕๘
21/01/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลาประมา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษ
20/01/2015
article thumbnail

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายรังสรรค์  เล็งฮะ ผอ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอริอเสาะเข้าร่วมโเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
17/01/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ณ.โรงเรียนบ้านบาโงปาแต
25/12/2014
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 นายรังสรรค์ เล็งฮ [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการค่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กศน.ด้วยค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประ
21/01/2015
article thumbnail

                      นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำ [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
15/01/2015
article thumbnail

             นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการ  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
15/01/2015
article thumbnail

            นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการ  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
12/01/2015
article thumbnail

       เมื่อวันที 10  มกราคม    2558 นายมนพ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์สตรีไทยหัวใจแกร่ง
08/01/2015
article thumbnail

            นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการ  [ ... ]


Copy of ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
16/12/2014
article thumbnail

       เมื่อวันที 9 ธันวาคม  2557 นายมนพ  [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมบริจาคโลหิต
16/12/2014
article thumbnail

          นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ ก [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส อบรมพัฒนาเว็บไซต์
11/12/2014
article thumbnail

         
        นายมพน  ขวัญดี ผู้อำนว [ ... ]


Other Articles

  กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

  กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

  Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
  18/12/2014
  article thumbnail

  นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจา [ ... ]


  สายใยกศน.

  ผู้บริหาร

  head nattapong-web
  นายณัฐพงษ์  นวลมาก
  ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
  rong nrw
  นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
  รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

  ระบบงาน

  • ป้ายโฆษณา
  • ป้ายโฆษณา

  สถิติผู้เข้าชม

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้26
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน126
  mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้634
  mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว876
  mod_vvisit_counterเดือนนี้3161
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3761
  mod_vvisit_counterAll days6922

  Online (20 minutes ago): 4
  Your IP: 54.89.85.231
  ,
  Today: ม.ค. 30, 2015