1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Latest

 • nfe narathiwat

  ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

 • contact me

  ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.นราธิวาส

02082559laksut digital
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

head1
logoDMIS
samruat kharuphanlogoPRBicon1213trainBranNfe
2-3-2558 12-18-59visaitat nfenara2558

 banner-prb  
 1. รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559
 2. คู่มือการใช้งาน G-News แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ
 3. ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
 4. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
 5. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
 6. กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส โครงการค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส
 7. กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
 8. กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2559
 9. กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส โครงการเรียนรู้เทคโนโลยี การทำปุ๋ยชีวภาพ
 10. กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส โครงการขยายผลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 11. กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส งานชุมนุนลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ 2559
 12. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยราชการเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
 13. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ กศน.ตำบล
 14. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมจิตอาสาในหน่วยลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 15. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลระแงะ จัดโครงการหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิ

กศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อรายวิชาเลือก การใช้พลังฯ

01 กรกฏาคม 2016

เขียนโดย กศน.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวฟารีดา มามะ ครูอาสาฯปอเนาะ นางสาวมิรันตี แมเราะ ครูอาสาฯ และนายมาโนชญ์ อูแม ครูศรช. เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนราธิวาส

alt

ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกีฬา กศน.สานสัมพันธ์นั

15 กรกฏาคม 2016

เขียนโดย กศน.อำเภอรือเสาะ

วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ. กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกีฬา กศน.สานสัมพันธ์นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

altalt

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน. นราธิวาสเข้าร่วมสัมมนา “โอกาสทองของการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส”
27/07/2016
article thumbnail

กศน. นราธิวาสเข [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน. นราธิวาส ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2559
27/07/2016
article thumbnail

กศน. นราธิวาส ร่ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสเข้ารับการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
27/07/2016
article thumbnail

กศน.นราธิวาสเข [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสจัดอบรม ครู ขและครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน
22/07/2016
article thumbnail

กศน.นราธิวาสจั [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
22/07/2016
article thumbnail

กศน.นราธิวาสเข [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมบุคลากรสำนักงาน
15/07/2016
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จั [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันทักษะความสามารถ เยาวชน...คนชายแดนใต้
15/07/2016
article thumbnail

กศน.นราธิวาสเป [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกีฬาฯ ปอเนาะ
15/07/2016
article thumbnail

 สำนักงาน กศน. [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
15/09/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอสุ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-บ้านหนังสืออัจฉริยะส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
04/07/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอจะ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
04/07/2016
article thumbnail

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอจ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 23 มิถุนายน 2559 บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
04/07/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอจะ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
04/07/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอจะ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
04/07/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอจ [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โครงการทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
04/07/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอจ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรนะครู
20/06/2016
article thumbnail

            เมื่อวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 กศน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อบรมสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยเป็นสุข
20/06/2016
article thumbnail

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559กศน.อ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
17/06/2016
article thumbnail

    พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

  กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดอบรมให้ความรู้เริมสร้างสุขภาพผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ การศึกษาขั้นพื้
11/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดอบรมให้ความ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมงานอำเภอเคลื่อนทื่
11/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมงานอำเภอเค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมบริจาคโลหิต
11/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมบริจาค [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส โครงการค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส
04/08/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
04/08/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาสโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2559
04/08/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำอวยการ กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส โครงการเรียนรู้เทคโนโลยี การทำปุ๋ยชีวภาพ
04/08/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำอวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส โครงการขยายผลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
04/08/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส งานชุมนุนลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ 2559
04/08/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมเวที เสวนาสภาพลเมือง
28/07/2016
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมรณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
28/07/2016
article thumbnail

กศน.เมืองนราธิวาส นำนักศึกษาร่วมรณ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน นิเทศโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01/08/2016
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน นิเทศโคร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากร กศน.อำเภอสุคิรินร่วมประชุมประจำสัปดาห์
01/08/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู
01/08/2016
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศ
01/08/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็
01/08/2016
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมเป็น [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมกันทำความสะอาด “โครงการประชารัฐร่วมใจ ชาวนรารักษ์สะอาด”
01/08/2016
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมกันท [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางฟารีดา กาซอ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือ
01/08/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางฟารีดา กาซอ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือ
01/07/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เชิญร่วมเที่ยวงาน วันแห่งความรัก "14 กุมภา... ที่สุดนราธิวาส ที่รักฮาลา-บาลา"
12/02/2016
article thumbnail

เชิญร่วมเที่ยวงาน วันแห่งความรัก "14  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเสวนากาแฟยามเช้าและประชุมสภาสันติสุข
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเสวนากาแฟยาม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้ารับการอบรมโครงการสนุกกับกระบวนวิทย์ สร้างนักคิดครูกศน.
10/02/2016
article thumbnail

นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอแว้งไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10/02/2016
article thumbnail

นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมงานวันครู
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมโครงการการอบมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประสานแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดทำโครงการตามรอยพระยุคลบาท
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร และบุคลากร ร่ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ กศณ.อ.ศรีสาคร เป็นประธานพิธีเป [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.ศรีสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศัก
19/12/2015
article thumbnail

วันที่17 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการและบุคลากร กศน.อ.ศรีสา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกีฬา กศน.สานสัมพันธ์นั
15/07/2016
article thumbnail

วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายรังสรรค์ เล็งฮ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
29/06/2016
article thumbnail

วันที่  29  มิถุนายน  2559  นายรังสรรค์  เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมจัดการเรียนรู้
22/06/2016
article thumbnail

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายรังสรรค์ เล็ง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมประชุมอบรมการเงิน/พัสดุ
21/06/2016
article thumbnail

นายรังสรรค์  เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ นำนศ.ศึกษาดูงาน ณ.โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้า
18/04/2016
article thumbnail

28 มีนาคม 59 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
18/04/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอรือเสาะ เชิญชวนร่วมบริจาค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมงานจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่
18/04/2016
article thumbnail

24 มีนาคม 59 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน อำเภอรือเสาะ
18/04/2016
article thumbnail

วันที่ 25 มีนาคม 59 นายรังสรรค์เล็งฮะผ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
11/08/2016
article thumbnail

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายมนพ ขวัญดี ผ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
11/08/2016
article thumbnail

             เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยราชการเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
04/08/2016
article thumbnail

                   วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายม [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ กศน.ตำบล
04/08/2016
article thumbnail

      วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายมนพ ขว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมจิตอาสาในหน่วยลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
04/08/2016
article thumbnail

       ระหว่างวันที่ 3 -5 สิงหาคม 2559 นายม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลระแงะ จัดโครงการหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิ
04/08/2016
article thumbnail

                  ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบ วิชาภาษาไทย
03/08/2016
article thumbnail

         วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 นายมนพ ข [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม
03/08/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายมน [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดโครงการกศน.สัญจร ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนครูกศน.เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง 20 มค 59
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนพบปะประธานคณะกรรมการ ประจำ กศน.ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง 18 มค 59
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการไปร่วมแสดงความยินดีวันมงคล ของลูก ผอ.สันติ 21 มค. 59
11/02/2016
article thumbnail


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมมอบหมายงาน 18 มค. 59
11/02/2016
article thumbnail


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อรายวิชาเลือก การใช้พลังฯ
01/07/2016
article thumbnail

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมและการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน สำหรับนักศึกษา
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยนายอิสมา [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดพิธีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ทุกตำบล ของอำเ
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อ 13 มิถุนายน 2559 นายอิสมาแอ มาดเด่ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยนายอิสมา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.บาเจาะ เพื่อความสามัคคี
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ  นำโดยนายอิสมาแอ มา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัย
14/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ  มา [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมเปิดโลกทัศน์ สู่การเรียนรู้รอบด้าน
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ  มาดเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


Other Articles

ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

nattapong-saisapai
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
narawan-a
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
Members Login

ระบบงาน

 

banner-eoffice
 banner money-bank
e-citizen2 
sar2 
banner student lose

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวาน131
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้375
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว735
mod_vvisit_counterเดือนนี้3151
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2611
mod_vvisit_counterAll days66636

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.196.116.152
,
Today: ส.ค. 31, 2016