1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Latest

 • nfe narathiwat

  ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

 • contact me

  ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์

01 ธันวาคม 2014

เขียนโดย Admin

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

manageData2559
2-3-2558 12-18-59
visaitat nfenara2558
samruat kharuphanlogoPRB
icon1213     trainBranNfe

 banner safeforpeople  

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
16/11/2015
article thumbnail

กศน.นราธิวาสร่ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดด้านสังคมในปี 2559
06/11/2015
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสร [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส กศน.นราธิวาสประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559
06/11/2015
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสป [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาสติดตามการนำหลักสูตรช่างเชื่อมเหล็กดัดไปใช้จริง
05/11/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.  [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสนง.กศน.จ.นราธิวาสเข้าเยี่ยม กศน.อำเภอแว้ง
05/11/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสนง.กศน.จ.นราธิวาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะฯ
05/11/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.  [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน. นราธิวาสเข้าร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
25/10/2015
article thumbnail

 กศน. นราธิวาสเ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ สพฐ. และเลขาธิการ กศน.
29/09/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
15/09/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอสุ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-บ้านหนังสืออัจฉริยะส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาสมานิเทศติดตามการก่อสร้างห้องสมุดจะแนะ
13/07/2015
article thumbnail

                                วันที่ 6 กรกฏ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมปันหนังสือดีให้น้อง
13/07/2015
article thumbnail

                             ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 28 มิถุนายน 2558 สอบภาษามลายูถิ่น ณ กองร้อย ทพ 4605 บ้านไอร์ซือเร๊ะ ต.ช้างเผือก
13/07/2015
article thumbnail

                              ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 18 มิถุนายน นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน.อำเภอระแงะมานิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV
13/07/2015
article thumbnail

                     นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาทผอ.กศน.อำเภอจะแนะและคณะเยี่ยมผู้สูงอายุแต่ล
08/06/2015
article thumbnail

                        ว่าที่ร้อยโทประว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โครงการเปิดโลกเรียนรู้ "สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน"
08/06/2015
article thumbnail

                           กศน.อำเภอจะแนะไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
02/06/2015
article thumbnail

                        กศน.อำเภอจะแนะเข้ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะ อบรมพัฒนาครู กศน. เพื่อการพัฒนาครู โดยใช้สื่อ ETV
02/06/2015
article thumbnail

                         บุคลากรของ กศน.อำ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
21/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง รับสมัครนักศึก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
21/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมออกหน่ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับบริการธนาคารออมสิน
21/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ประชาสัมพันธ์เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุตำบลจวบ
19/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมเป็นเกียรต [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2558
19/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เปิดรับสมัครนั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมอบรมเครือข่ายวิทยุสื่อสาร ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภา
19/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมอบรมเค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดอาคารสถานที่ กศน.ตำบลบูกิต
19/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดอาคารสถานที [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง ตรวจประเมินหมู่บ้าน โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ตำบลมะรือโบออก
19/10/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ตรวจประเมินหมู [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "รายการวิทยุ กศน.เพื่อประชาชน25112558"
25/11/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2559"
25/11/2015
article thumbnailนายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "อบรมทบทวนความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา"
20/11/2015
article thumbnailนายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "รายการวิทยุ กศน.เพื่อประชาชน"
20/11/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559"
19/11/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "เวทีเสวนาสร้างแหล่งเรียนรู้ระดับตำบล ต.โคกเคียน"
19/11/2015
article thumbnailนายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส"
18/11/2015
article thumbnailวันที่ 14 พ.ย. 2558 เวลา 07.00 น.นายณรงค์ เรือน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.เมืองนราธิวาส"
17/11/2015
article thumbnailโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอสุคิริน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
23/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการปฐมนิ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิทธิจั
23/11/2015
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากร กศน.อำเภอสุคิรินร่วมประชุมประจำสัปดาห์
23/11/2015
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอสุคิรินเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
16/11/2015
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายนิยม ดำน้อย ครู กศน.ตำบลสุคิรินเข้าร่วมกิจกรรม
16/11/2015
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนด้านวิทยาศาสตร์
16/11/2015
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากร กศน.อำเภอสุคิรินร่วมประชุมประจำสัปดาห์
16/11/2015
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากรกศน.อำเภอสุคิริน ร่วมรับชมการชี้แจง การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล ทางรายการสายใย กศน.
16/11/2015
article thumbnail

บุคลากรกศน.อำเภอสุคิริน ร่วมรับช [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดนางนพมาศ
26/11/2015
article thumbnail

วันที่ 25 พ.ย. 58 นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง บริจาคโลหิต กิ่งกาชาด อำเภอแว้ง
26/11/2015
article thumbnail

วันที่ 25 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ
26/11/2015
article thumbnail

วันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 13.00 น. นางธนณภัทร ศรี [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง จัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การทำกรอบลอย
26/11/2015
article thumbnail

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00น. กศน.อำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
26/11/2015
article thumbnail

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00น. กศน.อำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558
26/11/2015
article thumbnail

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00น. กศน.อำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน
26/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ วัดน้ำขาว ต.กายูคละ
26/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/10/2015
article thumbnail

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครูคศ.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยกา [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอศรีสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชวนน้องให้มาอ่าน/เล่น
22/10/2015
article thumbnail

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.ศรีสาคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต FRN
09/10/2015
article thumbnail

นาง จันจิรา เจริญฤทธิ์ ครูคศ.๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กอายุวัยก่อนเรียน 0-6 ปี
29/09/2015
article thumbnail

 25 กันยายน  58 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวเมาะ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมขบวนงานของดีศรีสาคร
15/09/2015
article thumbnail

นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครูคศ.๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสาค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล
15/09/2015
article thumbnail

นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครูคศ.๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสาค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อพัฒนางาน
15/09/2015
article thumbnail

นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครูคศ.๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสาค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ได้รับการประเมินพนักงานราชการครูอาสาฯ
31/08/2015
article thumbnail

คณะบุคลากรกศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยคณะบุคลากรได้รับต้อนรับคณะกรรมกา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
24/11/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่ืองในโอกาสวันเฉ
24/11/2015
article thumbnail

24 พ.ย. 58 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ เข้าอบรมโครงการอบรมทบทวนความรู้ด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหารการศึ
24/11/2015
article thumbnail

20 พ.ย. 58 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะร่วมสนับสนุนงบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ. มัสยิดอัลฮีดายะห์
24/11/2015
article thumbnail

20 พ.ย. 58 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการอำเภอรือเสาะจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ณ.ศาลาประชาคมเอนกปะสงค์ อำเภอรือเสาะ
23/11/2015
article thumbnail

18 พ.ย. 58 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ณ.กศน.ตำบลสุวารี
23/11/2015
article thumbnail

10 พ.ย. 58 นายรังสรรค์. เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ ต้อนรับกอ.รมนภาค4ส่วนหน้า ได้มานิเทศติดตาม การจัดการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ
23/11/2015
article thumbnail

วันที่  20 พ.ย. 58 เวลาประมาณ 10.00 น. กอ.รมนภา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมมหกรรมศาสนสถานสุขภาพปี 2558
15/10/2015
article thumbnail

15  ตุลาคม  2558  นายรังสรรค์  เล็งฮะพร้อ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส รับชม ETV เพื่อการศึกษา
23/11/2015
article thumbnail

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายมนพ ข [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2/2558
19/11/2015
article thumbnail

    วันที่ 19 พฤศจิกายน  2558  นายมนพ ข [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ต้อนรับนายอำเภอระแงะ
17/11/2015
article thumbnail

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส รับชม ETV เพื่อการศึกษา
09/11/2015
article thumbnail

             วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายมน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รับเกียรติบัตรทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
29/09/2015
article thumbnail

      วันที่ 29 กันยายน 2558 นายมนพ ขวัญด [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส สอบปลายภาค 1/2558
21/09/2015
article thumbnail

        เมื่อวันที 19-20 กันยายน 2558  นายม [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ส่งเสริมการอ่านเด็ก 0-6 ปี
20/08/2015
article thumbnail

            วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายมนพ ขว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
13/08/2015
article thumbnail

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายมนพ ขวั [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา มนร. สาขาอิสลามศึกษา
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการทำกิจกรรม 5ส
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานนิเทศการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2558 กศน.ตำบลตะปอเยาะ
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานนิเทศการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2558กศน.ตำบลลุโบะบือซา
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานนิเทศการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2558 กศน.ตำบลละหาร
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการติดต่อประสานงานแนะแนว จากมหาวิทยาลัยสารพัดช่าง
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอโดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดนราธิวาส
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอโดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานนิเทศการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2558 กศน.ตำบลลุโบะบายะ
02/11/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีสถาบันศึกษาปอเนาะที่ครู กศน.รับผิดชอบ ได้เข้ารับการประเมินปอเนาะต้
27/08/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ  มาดเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับเกียรติเปิดพิธีในการประเมินมัสยิดต้นแบบและดีเด่น
27/08/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการค่ายสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสา และเทิดทูนพระมหากษั
27/08/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ  มา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการสอบ N-NET ภาคเรียน 1/58
27/08/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ  นำโดยนายอิสมาแอ  มา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาดฯ
27/08/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ  นำโดยนายอิสมาแอ  มา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการโครงการทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2558
28/07/2015
article thumbnail

โครงการทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาคหนังสือน่าอ่าน จาก ชป.กร.102 วัดอุไรรัตนราม
23/12/2014
article thumbnail

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
18/12/2014
article thumbnail

นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจา [ ... ]


Other Articles

  ข่าวการศึกษา

  สายใยกศน.

  ผู้บริหาร

  nattapong-saisapai
  นายณัฐพงษ์  นวลมาก
  ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
  narawan-a
  นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
  รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

  ระบบงาน

   

  banner-eoffice
   banner money-bank
  e-citizen2

  สถิติผู้เข้าชม

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้133
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน169
  mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้749
  mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว738
  mod_vvisit_counterเดือนนี้3079
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2935
  mod_vvisit_counterAll days39751

  Online (20 minutes ago): 8
  Your IP: 54.144.64.110
  ,
  Today: พ.ย. 27, 2015