1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Latest

  • nfe narathiwat

    ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

  • contact me

    ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2015

เขียนโดย กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

yy Custom

 

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                นายมุลรียา หะยีนุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์

01 ธันวาคม 2014

เขียนโดย Admin

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

500x200ramadan
410x250anti-drug-2
2-3-2558 12-18-59
tiutionvisaitat nfenara2558
webnfesamruat kharuphan
icon1213     trainBranNfe

   

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
30/06/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมงานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558
26/06/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน. [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
25/06/2015
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จัง [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
22/06/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมโครงการวิชาชีพระยะสั้น
19/06/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
19/06/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน. [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ “ผู้สูงวัย ใจรักชาติ”
18/06/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการค่าย “สตรีไทย ใฝ่คุณธรรม”
18/06/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต9 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการทักษะชีวิต เริ่อง อาหารฮาลาลและการถือศิลอด
09/06/2015
article thumbnail

9 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง8 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัตการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
08/06/2015
article thumbnail

8 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโ [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานวันที่ 4~5 มิถุนายน 2558 อบรมพัฒนาครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนใต้
08/06/2015
article thumbnail

วันที่ 4~5 มิถุนายน 2558 อบรมพัฒนาครูอาส [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนถ่ายทำรายการ อาสาหาเรื่องน่ารู้ ททบ5
03/06/2015
article thumbnail

ถ่ายทำรายการ อาสาหาเรื่องน่ารู้ ท [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน28 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการเปิดเวทีปรองดอง สมานฉันท์ ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
03/06/2015
article thumbnail

28 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดโค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ3 - 5 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดค่ายค่านิยมหลัก 12 ประการ
03/06/2015
article thumbnail

3 - 5 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัด [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมยุวกาชาดหลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด 1718 27,28,29,30,31พฤษภาคม 2558
02/06/2015
article thumbnail

อบรมยุวกาชาดหลักสูตร ผู้นำยุวกาชา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต25 - 27 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือและค่านิยม 12 ประการ ณ กองร้อยตำรวจตระเ
02/06/2015
article thumbnail

25 - 27 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัด [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาทผอ.กศน.อำเภอจะแนะและคณะเยี่ยมผู้สูงอายุแต่ล
08/06/2015
article thumbnail

                        ว่าที่ร้อยโทประว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โครงการเปิดโลกเรียนรู้ "สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน"
08/06/2015
article thumbnail

                           กศน.อำเภอจะแนะไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
02/06/2015
article thumbnail

                        กศน.อำเภอจะแนะเข้ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะ อบรมพัฒนาครู กศน. เพื่อการพัฒนาครู โดยใช้สื่อ ETV
02/06/2015
article thumbnail

                         บุคลากรของ กศน.อำ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะจัดโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
02/06/2015
article thumbnail

                  กศน.อำเภอจะแนะได้จัดโ [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26/06/2015
article thumbnail

  กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  จัดกิจกรรมรณ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
19/06/2015
article thumbnail

  กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบ [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการนักศึกษา กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิย
10/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการนักศ [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/58"
26/06/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"ประเมินผลผู้เรียนหลังจบหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ"
26/06/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"พัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านรายการโทรทัศน์ฯ ETV17 มิ.ย. 58"
26/06/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"พิจารณาทุนเพื่ออาชีพจังหวัดนราธิวาส มูลนิธิรักษ์ไทย"
26/06/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"ร่วมพิธีเปิดงานร้อยปี ร้อยใจชาวนรา"
26/06/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"ประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. ชุดใหม่"
26/06/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ"
26/06/2015
article thumbnail


นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"ค่ายพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาขั้นพื้นฐาน"
26/06/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”
29/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการเพื่อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอสุคิริน
29/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการจัดกร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการคณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 7
29/06/2015
article thumbnail

คณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลสุคิริน
16/06/2015
article thumbnail

นายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิริ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลสุคิริน
16/06/2015
article thumbnail

นายนิยม ดำน้อย ครู กศน.อำเภอสุคิริ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางรอฮีมะ ล่ากูดและนางสาวอภิชญา พรหมทา ครู กศน.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลมาโม
16/06/2015
article thumbnail

นางรอฮีมะ ล่ากูดและนางสาวอภิชญา  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการคณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 6
16/06/2015
article thumbnail

คณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน ต้อนรับนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาส
12/06/2015
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
24/06/2015
article thumbnail

      กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรี [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ม.๑ ตำบลเอร
24/06/2015
article thumbnail

      กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรี [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ยินดีต้อนรับข้าราชการ ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอแว้ง
24/06/2015
article thumbnail

นางนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการ  [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอแว้ง ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านกรือซอ หมู่ที่ 4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังห
24/06/2015
article thumbnail

        กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
24/06/2015
article thumbnail

        กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ได้เกียรติเป็นกรรมการการประกวดกองเชียร์กีฬาเครือข่ายอำเภอแว้ง
16/06/2015
article thumbnail

        กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัท [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.อำเภอแว้ง จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ค่ายส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
16/06/2015
article thumbnail

      กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าอบรมครูในกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
16/06/2015
article thumbnail

        กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัท [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอรือเสาะ รับชม ETV ครั้งที่ 10
24/06/2015
article thumbnail

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายรังสรรค์ เล็ง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการอำเภอรือเสาะ พร้อม กศน.อำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดโครงการ ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
23/06/2015
article thumbnail

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 นายรังสรรค์ เล็ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะขอแสดงความยินดีกับ นายอาดีลัน เจ๊ะแมง นักศึกษา กศน.อำเภอรือเสาะ
23/06/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์  เล็งฮะ ผู้อำนวยการกศน. [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
09/06/2015
article thumbnail

 วันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายรังสรร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำอรือเสาะจัดโครงการเวทีปรองดองและสมานฉันท์ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558
29/05/2015
article thumbnail

วันที่  28  พฤษภาคม  2558 นายรังสรรค์ [ ... ]


ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการเสริมสสร้างภาษาภาษาสันติสุข กิจกรรมสอนมลายู
25/05/2015
article thumbnail

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายรังสรรค์ เล็งฮ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการอบรมพัฒนาชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมเวทีสานสร้างความรักในโครการสตรีหัวใจแกร่ง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 58 นายรังสรร [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ.จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมอาชีพที่ยั่งยืน
18/06/2015
article thumbnail

นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน.พร้อมทั้งบุคลา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
18/06/2015
article thumbnail

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 น [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
18/06/2015
article thumbnail

          นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ ได [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องพระราชดำริ
12/06/2015
article thumbnail

      วันที่12 มิถุนายน 2558 นายมนพ ขวัญด [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอระแงะ ประจำปี 2558
11/06/2015
article thumbnail

            นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ  [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2558
22/05/2015
article thumbnail

                   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2 [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/2557
20/05/2015
article thumbnail

         วันที่ 20  พฤษภาคม  2558 นายมนพ  ขวั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างการสื่อสารภาษาพาสันติสุข
10/04/2015
article thumbnail

                  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมติดตามงาน
24/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการรับชม ETV ครั้งที่10
24/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการรับชม ETV ครั้งที่9
19/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการมอบอินทผาลัมให้กับบุคลากร ตอนรับเดือนรอมฎอน
18/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนโครงการอำเภอยิ้มและห้องสมุดเคลื่อนที่
18/06/2015
article thumbnail

นาง ภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ. กศน. อำเภอยี่ง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมติดตามงาน
17/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการรับชม ETV ครั้งที่ 8
17/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
17/06/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาคหนังสือน่าอ่าน จาก ชป.กร.102 วัดอุไรรัตนราม
23/12/2014
article thumbnail

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
18/12/2014
article thumbnail

นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจา [ ... ]


ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

head nattapong-web
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
rong nrw
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

ระบบงาน

 

banner-eoffice
 banner money-bank
e-citizen2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน182
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้561
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว934
mod_vvisit_counterเดือนนี้188
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3595
mod_vvisit_counterAll days24291

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.224.45.247
,
Today: ก.ค. 02, 2015