1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Latest

 • nfe narathiwat

  ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

 • contact me

  ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.นราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

head1
logoDMIS
samruat kharuphanlogoPRBicon1213trainBranNfe
2-3-2558 12-18-59visaitat nfenara2558

 banner-prb  
 1. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอระแงะ ประจำปี 2559
 2. กศน.นราธิวาสจัดอบรม ครู ขและครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 3. กศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
 4. โปรแกรมการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 2
 5. หนังสือเชิญ
 6. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ
 7. บัญชีลงเวลา โครงการกีฬา กศน.สานสัมพันธ์นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 2
 8. สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมบุคลากรสำนักงาน
 9. กศน.นราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันทักษะความสามารถ เยาวชน...คนชายแดนใต้
 10. สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกีฬาฯ ปอเนาะ
 11. สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
 12. สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
 13. กศน.นราธิวาสร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
 14. กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ปี 2559
 15. กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมแห่เทียนพรรษา

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสจัดอบรม ครู ขและครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน
22/07/2016
article thumbnail

กศน.นราธิวาสจั [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
22/07/2016
article thumbnail

กศน.นราธิวาสเข [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมบุคลากรสำนักงาน
15/07/2016
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จั [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันทักษะความสามารถ เยาวชน...คนชายแดนใต้
15/07/2016
article thumbnail

กศน.นราธิวาสเป [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกีฬาฯ ปอเนาะ
15/07/2016
article thumbnail

 สำนักงาน กศน. [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
14/07/2016
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
14/07/2016
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส กศน.นราธิวาสร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
14/07/2016
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสร [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
15/09/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอสุ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-บ้านหนังสืออัจฉริยะส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรนะครู
20/06/2016
article thumbnail

            เมื่อวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 กศน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อบรมสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยเป็นสุข
20/06/2016
article thumbnail

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2559 การแข่งขันกีฬากศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2/2559
20/06/2016
article thumbnail

         เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2559 กศน.อ [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศ 1 59
20/06/2016
article thumbnail


            เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 งานกาชาด 59
20/06/2016
article thumbnail

                         เมื่อวันที่ 2 พฤษภาค [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
17/06/2016
article thumbnail

    พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

  กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับนายอำเภอเจาะไอร้อง
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้เรียนก้าวสูอาเซียนอย่างทั่วถึง และเข้าใจ
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมที่พึงประสงค์
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงกา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส นิเทศติดตามเศรษฐกิจพอเพียงต.กะลุวอเหนือ
24/06/2016
article thumbnail


วันที่23 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ เรือนติ๊ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส นิเทศติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ต.บางปอ
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ เร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส นิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน ณ ตำบลกะลุวอ
24/06/2016
article thumbnail


วันที่ 23 มิถนายน 2559 นายณรงค์ เรือนติ๊ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ กะลุวอ
21/06/2016
article thumbnail


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ เร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ กะลุวอเหนือ
21/06/2016
article thumbnail


วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ เรือนติ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่กศน.โคกเคียน
21/06/2016
article thumbnail

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ เรือนติ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่กศน.บางนาค
21/06/2016
article thumbnail

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ เรือนติ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ กศน.บางปอ
21/06/2016
article thumbnail

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ เรือนติ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครู อาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมก
27/06/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นางฟารีดา กาซอ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
27/06/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นายนิยม ดำน้อย ครู กศน.ตำบลสุคิริน นำศึกษาเข้าร่
27/06/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นายนิยม ดำน้อย ครู กศน.ตำบลสุคิริน นำศึกษาเข้าร่
27/06/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากร กศน.อำเภอสุคิรินร่วมประชุมประจำสัปดาห์
27/06/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอสุคิริน ภาคเรียนที่ 1/2559
27/06/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการปฐมนิ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
27/06/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นางฟารีดา กาซอ ครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมฯ
27/06/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เชิญร่วมเที่ยวงาน วันแห่งความรัก "14 กุมภา... ที่สุดนราธิวาส ที่รักฮาลา-บาลา"
12/02/2016
article thumbnail

เชิญร่วมเที่ยวงาน วันแห่งความรัก "14  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเสวนากาแฟยามเช้าและประชุมสภาสันติสุข
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเสวนากาแฟยาม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้ารับการอบรมโครงการสนุกกับกระบวนวิทย์ สร้างนักคิดครูกศน.
10/02/2016
article thumbnail

นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอแว้งไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10/02/2016
article thumbnail

นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมงานวันครู
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมโครงการการอบมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประสานแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดทำโครงการตามรอยพระยุคลบาท
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร และบุคลากร ร่ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ กศณ.อ.ศรีสาคร เป็นประธานพิธีเป [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.ศรีสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศัก
19/12/2015
article thumbnail

วันที่17 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการและบุคลากร กศน.อ.ศรีสา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมจัดการเรียนรู้
22/06/2016
article thumbnail

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายรังสรรค์ เล็ง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมประชุมอบรมการเงิน/พัสดุ
21/06/2016
article thumbnail

นายรังสรรค์  เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ นำนศ.ศึกษาดูงาน ณ.โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้า
18/04/2016
article thumbnail

28 มีนาคม 59 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
18/04/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอรือเสาะ เชิญชวนร่วมบริจาค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมงานจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่
18/04/2016
article thumbnail

24 มีนาคม 59 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน อำเภอรือเสาะ
18/04/2016
article thumbnail

วันที่ 25 มีนาคม 59 นายรังสรรค์เล็งฮะผ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อ.รือเสาะ ร่วมจัดกิจกรรมสนองนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
29/01/2016
article thumbnail

27 มกราคม59 บุคลากร กศน.อ.รือเสาะ ร่วมจั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมเป็นเกียรติในงานคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ฯลฯ ประจำปี 2559
29/01/2016
article thumbnail

วันที่ 26 มกราคม 2559 นายรังสรรค์ เล็งฮะ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอระแงะ ประจำปี 2559
25/07/2016
article thumbnail

                                       เมื่อ [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ
21/07/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559 นายมน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมแห่เทียนพรรษา
14/07/2016
article thumbnail

           วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายมนพ ขวั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการอบรมประชาชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
14/07/2016
article thumbnail

        วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม นายมนพ ขวั [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน
30/06/2016
article thumbnail

        วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายมนพ ขวั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
30/06/2016
article thumbnail

      วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายมนพ ขวัญด [ ... ]


ผ.5-บ้านหนังสืออัจฉริยะกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ต้อนรับคณะนิเทศบ้านหนังสือชุมขน
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายมนพ ขวัญ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะจัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการสื่อสารภาษาพาสันติสุข (ภาษามลายูถิ่น)
20/06/2016
article thumbnail

       วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายมนพ ขวัญ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดโครงการกศน.สัญจร ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนครูกศน.เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง 20 มค 59
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนพบปะประธานคณะกรรมการ ประจำ กศน.ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง 18 มค 59
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการไปร่วมแสดงความยินดีวันมงคล ของลูก ผอ.สันติ 21 มค. 59
11/02/2016
article thumbnail


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมมอบหมายงาน 18 มค. 59
11/02/2016
article thumbnail


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมและการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน สำหรับนักศึกษา
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยนายอิสมา [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดพิธีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ทุกตำบล ของอำเ
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อ 13 มิถุนายน 2559 นายอิสมาแอ มาดเด่ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ
24/06/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยนายอิสมา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.บาเจาะ เพื่อความสามัคคี
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ  นำโดยนายอิสมาแอ มา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัย
14/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ  มา [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมเปิดโลกทัศน์ สู่การเรียนรู้รอบด้าน
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ  มาดเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ มาด [ ... ]


Other Articles

ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

nattapong-saisapai
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
narawan-a
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
Members Login

ระบบงาน

 

banner-eoffice
 banner money-bank
e-citizen2 
sar2 
banner student lose

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้93
mod_vvisit_counterเมื่อวาน42
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้135
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว542
mod_vvisit_counterเดือนนี้2086
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3288
mod_vvisit_counterAll days62960

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.158.248.233
,
Today: ก.ค. 25, 2016