ครูอาสาฯปอเนาะ ตำบลบางปอ เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

#ครูอาสาฯปอเนาะ ตำบล

Read more

#โครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนาโครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์และศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะ”

#โครงการ 1 ปอเนาะ 1

Read more

#ตรวจคัดกรองนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะที่เข้าร่วมโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 “

#ตรวจคัดกรองนักศึกษา

Read more