โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสร้างข่าวสารการรับรู้เเละการเผยเเพร่ข้อมูลสารสนเทศ Big data กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

#โครงการอบรมพัฒนาศัก

Read more