ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

#ดำเนินการจัดสอบวัดผ

Read more