นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเร๊ะ

ครูผู้สอน นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเร๊ะ

ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์