โครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-Net ของนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านช่องทาง Google meet

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากร กศน.ตำบลมูโนะ จัดโครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-Net ของนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา โดยมีนางสาวนูฮูดา เจ๊ะอูมา เป็นวิทยากรสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และว่าที่ ร.ต. อาฟีซี ยูโซ๊ะ เป็นวิทยากรสอนวิชาสังคม มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาทุกระดับ ที่จะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net กลุ่ม กศน.ตำบลมูโนะ กลุ่ม กลุ่มครูอาสาฯ และสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยใช้ Google meet ในการจัดการเรียนการสอน และได้มีนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านและในสถาบันศึกษาปอเนาะเข้ามาร่วมโครงการอีกด้วย ณ กศน.ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *