การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

การรับชมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-Net ของนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านช่องทาง Google meet

ระหว่างวันที่ 16-17

Read more

โครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-Net ของนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านช่องทาง Google meet

ระหว่างวันที่ 16-17

Read more