กศน.ตำบลมูโนะเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

กศน.ตำบลมูโนะจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและวิธีการทำหน้ากากเฟสชิวเพื่อป้องกันตนเอง

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more