การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more