มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more

การนิเทศ ติดตามความพร้อม ของ กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก จาก นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more

การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ร่วมประชุมป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

วันที่ 28 เมษายน 256

Read more