คณะนิเทศจากสำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส นิเทศการดำเนินการจัดสอบ N-NETสนามสอบโรงเรียนสุคิรินวิทยา

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามตรวจเยี่ยม สนามสอบโรงเรียนสุคิรินวิทยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

Read more