ที่อยู่ปอเนาะ 344 ม.3 ต.บลร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทร 0898797122