กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

 

คลิ๊กที่นี่สรุปอาชีพช่างปูกระเบื้อง

 

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชาปูกระเบื้อง  จำนวน  60  ชั่วโมง   

ระหว่างวันที่ 25 เดือนมกราคม 2564 ถึงวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2564