#เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

#เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวฮามีด๊ะ ซูเล็ง ครูอาสาฯปเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” ในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานของแต่ละภูมิภาค และกำหนดจัดกิจกรรมก่อนวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้