#ครูอาสาฯปอเนาะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ #ศกร.ตำบลบางปอ

วันที่ 3 มกราคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลบางปอ ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ตำบลบางปอ ทำให้หนังสือเรียน ชั้นวาง และเอกสารต่างๆได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ณ ศกร.ตำบลบางปอ ม.8 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส