#คณะครู ศกร.ตำบลบางปอให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ “

   เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบางปอ ให้การต้อนรับนางสาวนราวรรณ  เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมสถานศึกษาจนเกิดความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน สื่อการเรียนการสอน จนได้รับความเสียหายอย่างมาก พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจและได้มอบอุปกรณ์ทำสะอาดเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ หมู่ที่ 1 บ้านยารอ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส