#ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน “

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศกร.อำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมด้วยคณะครูกศน.ตำบลกะลุวอและคณะครูอาสาฯปอเนาะ ให้การต้อนรับนายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส และคณะฯ ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อตรวจเยี่ยมและคิดตามการบริหารงานของสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะต่อไปในอนาคต ณ สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส