#เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันสำคัญของชาติ “

  วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดน้ำยะกัง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมรโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้