#เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” ในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานของแต่ละภูมิภาค และกำหนดจัดกิจกรรมก่อนวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้