#ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ุ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส