#จัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพบกลุ่ม ศกร.ตำบลโคกเคียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน​ 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร..อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฮาซามิน มะเก๊ะ ครูกศน.ตำบลโคกเคียน ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพบกลุ่ม​ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักศึกษา​กลุ่มสกร.ตำบลโคกเคียน ภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​ ​​2566 ระดับมัธยมศึกษา​ตอนปลาย ครั้งที่​ 4 รายวิชาทร21001 เศรษฐกิจพอเพียง ณ สกร.ตำบลโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส