“ครู ศกร.ตำบลโคกเคียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 “

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ คณะครู สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ณ ตลาดน้ำยะกัง ชุมชนบางนาค ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส