วันต่อต้านคอร์รัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส คณะครูตำบลกะลุวอเหนือเข้าร่วมรับชม งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ