#เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วม “โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก่บุคลากรในสังกัด ณ โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดนราธิวาส