#ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานการศึกษาเอกชน ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน ตำบลกะลุวอ”

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลกะลุวอ ร่วมให้การต้อนรับนายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมืองนราธิวาส และคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ ตำบลกะลุวอ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารงานของสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะต่อไปในอนาคต ณ สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส