#การประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยการดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567″ #ศกร.ตำบลกะลุวอ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ประชาชน ลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยการดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม โดยให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป นำบัตรประชาชนเข้าไปลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อยกระดับนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์และบริการรับการลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยการดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม ให้กับคณะครูและนักศึกษา ศกร.ตำบลกะลุวอ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศกร.ตำบลกะลุวอ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส