เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567

ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 21 มกราคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงสโรชา ยอดรัก ครูอาสาฯปอเนาะ ฝึกซ้อมองกรณ์นักศึกษาเพื่อเตรียมต้อนรับคณะประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส