การแข่งขันกีฬาเนื่องในวันครู ประจำปี 2567

การแข่งขันกีฬาเนื่องในวันครู ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลและฟุตบอล เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ณ สนามหญ้าเทียม สวนนราเปี่ยมสุข จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้