ถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย

ถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย

*****************************

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส นำลูกเสือจิตอาสาจำนวน 12 คน  และนักศึกษา จิตอาสา จำนวน 20 คน บรรจุถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย (อุทกภัย)  เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ณ บริเวณโรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส