จัดกระบวนการเรียนรู้

#จัดกระบวนการเรียนรู้การพบกลุ่ม รูปแบบ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประจำภาคเรียนที่ 2/2566″#ศกร.ตำบลบางปอ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม ครู กศน .ตำบลบางปอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพบกลุ่ม ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการกลุ่มและสรุปองค์ความรู้ ในรายวิชา อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ศกร.ตำบลบางปอ ณ ศกร.ตำบลบางปอ บ้านทุ่งโต๊ะดัง หมู่ที่ 8 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส