“คณะครู ศกร.ตำบลบางปอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 “

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more