” รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ศกร.ตำบลบางนาค “

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ คณะครูศกร.ตำบลบางนาค ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ศกร.ตำบลบางนาค ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส