คณะครู ศกร.ตำบลบางนาค “ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567”

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ คณะครู.ตำบลบางนาค พร้องด้วยอาสาสมัคร กศน.ตำบลบางนาค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ชุมชนยะกังตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส