“จัดเตรียมมุมส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งต้อนรับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ” #คณะครูศกร.ตำบลบางนาค

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ คณะครูศกร.ตำบลบางนาค ดำเนินการจัดมุมส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งเตรียมรับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระราชดำริฯ ณ บ้านปูลารายอ ชุมชนกาแลตาแป ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จ.นราธิวาส โดยมีพลอากาศเอกสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เป็นประธาน