คณะครูและตัวแทนนักศึกษา ศกร.ตำบลบางนาค ได้รับโอกาสเข้าช่วยงาน ด้านพิธีการ ในงานประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อชี้แจงข้อราชการ