#การวัดผล ประเมินผลผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ”

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะ ครูกศน.ตำบลบางนาค ดำเนินการวัดผลประเมินผล ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส 111 หมู่ที่ 8 ตำบลกลำภูอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส