“จัดเตรียมมุมส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งต้อนรับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ” #คณะครูศกร.ตำบลบางนาค

เมื่อวันที่ 20 มีนาค

Read more

ปรับปรุงพัฒนา ศกร.ตำบลบางนาคให้มีชีวิต ตามนโยบายผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส และผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ศกร.ตำบลบางนาค สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

Read more