ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ยังไม่มีอาชีพ เข้าร่วมโครงการฯ

สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่มีอาชีพ เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ สามารถฝึกอาชีพได้ตามรายละเอียดข้างต้นค่ะ

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่