#รับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ #ค่ายกัลยาณิวัฒนา” #ศกร.ตำบลกะลุวอ

     วันที่ 25 มีนาคม  2567  นางนิตยา  วุนาพันธ์  ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางยุพินธ์  ทองคำ ครูอาสาฯตำบลกะลุวอพร้อมด้วย ส.อ.อับดุลซาลาม  เจริญยืน  ครูประจำกลุ่ม ค่ายกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ กองร้อยบังคับการ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา  ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส