#รับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ #ค่ายกัลยาณิวัฒนา” #ศกร.ตำบลกะลุวอ

     วันที่ 23 มีนาคม  2567  นางนิตยา  วุนาพันธ์  ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางยุพินธ์  ทองคำ ครูอาสาฯตำบลกะลุวอพร้อมด้วย จ.ส.อ.กิตติ  พลอยอุบล ครูประจำกลุ่ม ค่ายกัลยาณิวัฒนา และผู้ประสานงานกองพันทหารราบที่ 1 ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายกัลยาณิวัฒนา  ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส