#ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ #ศกร.ตำบลกะลุวอ

     วันที่ 25 มีนาคม  2567  นางนิตยา  วุนาพันธ์  ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางยุพินธ์  ทองคำ ครูอาสาฯตำบลกะลุวอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลกะลุวอ และพื้นที่ตำบลกะลุวอ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส