“กิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมทำงานอย่างมีคุณภาพ“

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมบุคลากรฯ ร่วมกับ สกร.จังหวัดนราธิวาส ออกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข งานดี มีคุณภาพ