กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “กิจกรรม DIY การทำเทียนเจล”

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และคณะครู สกร. จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “กิจกรรม DIY การทำเทียนเจล” ในวันที่ 23-25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส