“กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1