รับสมัครนักศึกษา ศกร.ตำบลโคกเคียนทประจำภาคเรียนที่ 1/2567

รับสมัครนักศึกษา ศกร.ตำบลโคกเคียนทประจำภาคเรียนที่ 1/2567
วันที่ 3 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวฮาซามิน มะเก๊ะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลโคกเคียนดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม​ศึก​ษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลโคกเคียน ม.2 บ้านโคกพะยอม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส