“บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาสร่วมเคารพธงชาติเพื่อรัก หวงแหนคงความเป็นชาติไทย”

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมเคารพธงชาติร่วมกับบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมความรัก ความหวงแหน และคงความเป็นชาติไทย ณ หน้าเสาธงชาติ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ได้พบปะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงา