โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซูไฮดา ยูโซ๊ะ พร้อมด้วยนางสาวปารีดะ ยูโซ๊ะ นางสาวนิเม๊าะห์ มะสาและ (วิทยากรแกนนำระดับตำบล (ครู ค)และ นางสาวนุรไอนี ดอเลาะ (ผู้ช่วยวิทยากรแกนนำระดับตำบล) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ระหว่างวันมี่21-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส