เข้าร่วม “โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่องและคณะครูศกร.ตำบลโคกเคียน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ.2567 ทั้งนี้ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ส่งผลิตภัณฑ์จากกระจูดบ้านโคกพะยอม เข้าร่วมคัดเลือก โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผอ.สนง.สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น1 สนง.สกร.จังหวัดนราส