พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุตรของบุคลากร​ที่มีผลการเรียนดี


วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางนิตยา​ วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ​สกร.อำเภอเมือง​นราธิวาส​ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา​และบุตรของบุคลากร​ที่มีผลการเรียนดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ :18 มีนาคม 2567 พร้อมได้กล่าวโอวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา​ บุตรของ​คณะครูและบุคลากร​ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส​