#ดำเนินการ “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลมะนังตายอ” #ศส.ปชต.มะนังตายอ

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอาสือเมาะ.  สาแม  ครู กศน.ตำบลมะนังตาบอ. สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำตำบลมะนังตายอ. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลมะนังตายอ  (ศส.ปชต.มะนังตายอ)" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 - 4 ณ ศกร.ตำบลมะนังตายอ หมู่ที่ 1 บ้าน มะนังกาหยี. ตำบลมะนังายอ. อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส